Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

SOSU-Sønderborg

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Læring i praktikken

Her kan du læse mere om læring i dit praktikforløb, mens du er i gang med uddannelse.
Ansvarlig Marianne Radik
Opdateret 07.04.2017

I praktikken udvikles din selvstændighedsgrad i et praksisfællesskab med det øvrige plejepersonale. Et praksisfællesskab handler om at være en del af en gruppe. Alle i gruppen er medansvarlige for, at du får en tryg og lærerig praktikperiode. Du skal først lære, hvordan tingene foregår og behøver i begyndelsen kun at påtage dig mindre opgaver og et begrænset ansvar. Senere bliver du fuldt deltagende i arbejdsfællesskabet og i udførelsen af arbejdsopgaverne. 

Du har i praksisfællesskabet den tryghed, der følger med at kunne observere, hvordan kollegaerne udfører de forskellige opgaver, du kan altid spørge en kollega til råds. Du kan også deltage i fælles drøftelser om arbejdet.  
Du vil i praktikken få samarbejde med bl.a. borgerne, pårørende, sygeplejersker, terapeuter og praktiserende læger.

Uddannelse i praktikken understøttes af den lærende organisation.

Den lærende organisation bygger på troen på, at mennesker kan og vil udvikle sig, når de får mulighederne og har fokus på begrebet at lære at lære. Refleksion og dialog er omdrejningspunktet. 
Der vil derfor være planlagte refleksions- og temadrøftelser i praktikken.

Stemningsbillede