Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

SOSU-Sønderborg

Dit liv - din vision - vores fremtid

Ansøgning

Her finder du ansøgningsskemaer til grundforløb, EUX velfærd, SOSU-hjælper- og SOSU-assistent uddannelsen, samt kriterier til ansøgning af voksenelevløn og voksen lærlingeløn.
Opdateret 05.07.2019

Klik her for dig, der drømmer om at gøre en forskel for andre.

Du kan få voksenelevløn:

Hvis du er mindst 25 år, når du underskriver uddannelsesaftalen, og opfylde et at disse krav for at starte som voksenelev.
Hvis du har arbejdet med pleje og omsorg af voksne borger inden for social- og sundhedsområdet i mindst 1 år.

  • For at få voksenelevløn skal du have mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år. 
  • Du skal have arbejdet mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det tæller som 1 år. 
  • Mellem 8 og 24 timer i gennemsnit om ugen tæller det som 50 %.
  • Det kan være som ufaglært hjemme-, handicap-, plejehjemsmedhjælper eller lignende.

Du kan få voksenlærlingeløn:

Hvis du er mindst 25 år når du underskriver uddannelsesaftalen, og opfylde et at disse krav for at starte en voksenlærlingeuddannelse.

  • Hvis du ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, og været ledig mellem 6-12 måneder
  • Hvis du har en erhvervsuddannelse, som du ikke har brugt de seneste 5 år, og du har været ledig mellem 6-12 måneder
  • Hvis du i forvejen har en erhvervsuddannelse, som du har brugt indenfor de seneste 5 år, og været ledig i mindst 12 måneder
  • Du er ikke-faglært og i beskæftigelse, og den uddannelse, du vil tage, står på en såkaldt positivliste.
  • Du skal have en uddannelsesaftale for hele uddannelsesperioden, med skift mellem praktisk arbejde og skoleundervisning


30 dage efter at du har skrevet under på en uddannelsesaftale, indsender din arbejdsgiver en ansøgning om tilskud til en voksenlærling.
Ansøgningen skal godkendes af jobcenteret, før uddannelsesaftalen ændres med voksenlærlingeløn.

Klik her for at finde ansøgningsfrister 2019.