Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

SOSU-Sønderborg

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Hjemmeplejen som praktiksted

Hjemmeplejen som praktiksted kendetegnes ved meget afvekslende arbejdsopgaver.
Ansvarlig Marianne Radik
Opdateret 04.12.2017

Hjemmeplejen kendetegnes ved meget afvekslende arbejdsopgaver. I takt med udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår mange opgaveglidninger fra sygehuset til eget hjem.

Aldersmæssigt spænder borgerne i hjemmeplejen bredt. Der er både ældre og yngre borgere med forskellig behov. Arbejdet bygger på værdierne nærvær, tryghed, respekt og tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Målet er at understøtte borgerne i at mestre eget liv.

Stemningsbillede