Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

SOSU-Sønderborg

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Syge- og raskmelding

Hvis du er SOSU-elev i Sønderborg Kommune, kan du har finde vejledning til, hvordan du syge- og raskmelder dig.
Ansvarlig Marianne Radik
Opdateret 29.11.2017

SSA: 

SSA i teoriperioder (Sosu Syd):
På den første sygedag skal du sygemelde dig ved at ringe til 

 • Sønderborg Kommunes 88 72 65 07 mellem kl. 8.00 og kl. 9.00
 • Social og Sundhedsskolen Syd efter gældende regler.

Raskmelding sker ved at

 • ringe til Sønderborg Kommunes 88 72 65 07 mellem kl. 8.00 og kl. 9.00

Det er ulovligt fravær, hvis du udebliver fra skole/praktik uden at give besked til ansættende myndighed. Ulovligt fravær vil medføre løntræk. Det kan også føre til ophævelse af uddannelsesaftalen.

SSA i praktikperioder (praktiksted):
På den første sygedag skal du sygemelde dig ved at ringe til 

 • praktikstedet efter gældende regler.

Der udfyldes fravær på arbejdstidsregistrering, når du er i praktik 2, psykiatrien eller praktik 3 på sygehuset. Arbejdsregistreringen sendes til Marianne Radik, mard@sonderborg.dk 
senest den 5. hverdage i efterfølgende måned.

Det er ulovligt fravær, hvis du udebliver fra teori/praktik uden at give besked til ansættende myndighed. Ulovligt fravær vil medføre løntræk. Det kan også medføre til ophævelse af uddannelsesaftalen.

SSH:

Skoleforløb 1 - praktik 1 mellem klokken 7:30 og 8:00

 1. fravær og raskmeldinger meddeles til Sønderborg Kommunes vagt tlf. 51 21 57 65
 2. Social- og Sundhedsskolen Syd efter gældende regler

Praktikperiode 1

 1. fravær og raskmeldinger meddeles til gruppen efter gældende regler, som du vil få oplyst den første dag du møder i praktikken.

Skoleforløb 2 – praktik 2 – skoleforløb 3 mellem klokken 7:30 og 8:00

 1. Distrikt Nordals: Anette Berg Ebbesen, tlf: 23 48 09 54
 2. Distrikt Sydals: Lisbeth Nissen, tlf: 27 90 46 02
 3. Distrikt Fjord: Lene Damhus Korsgaard, tlf: 27 90 37 96
 4. Distrikt Alssund: Søs Petersen, tlf: 27 90 45 12
 5. Social- og Sundhedsskolen Syd efter gældende regler 

Det er ulovligt fravær, hvis du udebliver fra teori/praktik uden at give besked til ansættende myndighed. Ulovligt fravær vil medføre løntræk. Det kan også medføre til ophævelse af uddannelsesaftalen.