Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

SOSU-Sønderborg

Dit liv - din vision - vores fremtid

Ansøgning

Her finder du ansøgningsskemaer til grundforløb, EUX velfærd, SOSU-hjælper- og SOSU-assistent uddannelsen, samt kriterier til ansøgning af voksenelevløn og voksen lærlingeløn.
Opdateret 12.03.2020

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at ansøgningen skal sendes digitalt

Klik her for dig, der drømmer om at gøre en forskel for andre.

Du kan få voksenelevløn:

Hvis du er mindst 25 år, når du underskriver uddannelsesaftalen, og opfylde et at disse krav for at starte som voksenelev.
Hvis du har arbejdet med pleje og omsorg af voksne borger inden for social- og sundhedsområdet i mindst 1 år.

  • For at få voksenelevløn skal du have mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år. 
  • Du skal have arbejdet mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit, for at det tæller som 1 år. 
  • Mellem 8 og 24 timer i gennemsnit om ugen tæller det som 50 %.
  • Det kan være som ufaglært hjemme-, handicap-, plejehjemsmedhjælper eller lignende.

Du kan få voksenlærlingeløn:

Hvis du er mindst 25 år når du underskriver uddannelsesaftalen, og opfylde et at disse krav for at starte en voksenlærlingeuddannelse.

Du skal have en uddannelsesaftale for hele uddannelsesperioden, med skift mellem praktisk arbejde og skoleundervisning.
30 dage efter at du har skrevet under på en uddannelsesaftale, indsender din arbejdsgiver en ansøgning om tilskud til en voksenlærling.
Ansøgningen skal godkendes af jobcenteret, før uddannelsesaftalen ændres med voksenlærlingeløn.
 

Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse 

Du har en anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller 
overstiger en erhvervsrettet uddannelse (ufaglærte),
med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år (forældet uddannelse) 
 

Ledige faglærte med mere end 6 måneders ledighed 

Du har en forudgående periode på mindst 6 måneders varighed været ledig, 
har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser,
har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med 
eller overstiger en erhvervsrettet uddannelse (faglært)
 

Beskæftigede ufaglærte

Du ikke har en erhvervsuddannelse i forvejen

 

Klik her for at finde ansøgningsfrister 2020.