Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

SOSU-Sønderborg

Dit liv - din vision - vores fremtid

Job- og videreuddannelsesmuligheder

En SOSU-uddannelse kan føre til en lang og varierende karriere - og ikke kun for dem, der læser videre.
Opdateret 24.02.2020

SOSU-hjælper:

Som SOSU-hjælper kan du blive ansat i den kommunale hjemmepleje, på plejecentre eller i beskyttede boliger. Dine opgaver vil være at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse. 

Som SOSU-hjælper har du også mulighed for specialisering ved blandt andet at uddanne dig til demens-støtteperson eller praktikvejleder. 

-

SOSU-assistent: 

Som SOSU-assistent kan du søge arbejde på plejecentre, dagcentre, handicapområdet, i socialpsykiatrien eller den kommunale hjemmepleje. Du har også mulighed for at søge arbejde på sygehuse og i psykiatrien. I jobbet tager du dig af sygepleje og igangsættende aktiviteter. 

Mellemlange videregående uddannelser:

Afsluttes uddannelsen med dansk og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau, er der mulighed for at søge direkte ind på uddannelserne til socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, lærer eller pædagog.