Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

SOSU-Sønderborg

Dit liv - din vision - vores fremtid

Jobprofil på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent

Jobprofilen for en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent i Sønderborg Kommune beskriver kort ansvarsområder, opgaver og kompetencer
Opdateret 23.05.2018

Her kan du læse om, hvad jobprofilen for SOSU-hjælper og -assistent indebærer. Først er der nogle områder, der gør sig gældende for både SOSU-hjælpere og -assistenter.

  • Arbejder hos borgere i eget hjem, i plejeboliger, i botilbud og på plejecentre
  • Hjælper borgeren med personlig pleje og praktiske opgaver 
  • Bruger faglig viden om sociale behov, sundhed, sygdom, omsorg og pleje 
  • Benytter sig af alle former for kommunikation i jobbet 
  • Kommer ud for uforudsete situationer, hvor der er brug for hurtige reaktioner 
  • Samarbejder med pårørende, praktiserende læger, pædagoger, hjemmesygeplejersker, terapeuter m.fl.
  • Arbejder både alene og i team

Stemningsbillede
SOSU-hjælper: 

Som SOSU-hjælper kan du arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejecentre eller i beskyttede boliger, hvor du selvstændigt og i samarbejde med andre yder praktisk og personlig hjælp til brugerens/familiens daglige livsførelse. 
Du udfører omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

SOSU-assistent: 

Som SOSU-assistent kan du arbejde i kommunen på plejecentre, i hjemmeplejen og socialpsykiatrien samt på sygehuse og i psykiatrien, hvor du selvstændigt tilrettelægger og udfører sammensatte og komplekse omsorgsopgaver. Du kan arbejde med alt lige fra tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

Du kan også arbejde med mere koordinerende og undervisende opgaver samt med kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere.